Regulamin konkursu na najlepszy pomysł na celebrowanie siebie

NAGRODA - bezpłatna sesja online z Monika Grobelna - Coach Transpersonalny

1. ORGANIZATOR

Monika Grobelna - Coach Transpersonalny

2. Data rozpoczęcia i rozstrzygnięcia

2.1. Konkurs trwa od 29/04/2020 od momentu ogłoszenia do 01/05/2020 do godz. 23.59. Zwycięzca zostanie wyłoniony 03/05/2020 o godz. 16:00. 

2.2. Nagroda zostanie zrealizowana po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w korespondencji elektronicznej najpóźniej do 30/06/2020 do godz. 23:59. 

3. Kto może uczestniczyć w konkursie?

W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, będący członkami grupy fb Odkryj drogę do siebie - zmieniaj kody podświadomości.

4. Wymagania techniczne

Konieczność posiadania konta na facebooku oraz bycie członkiem grupy FB na dzień ogłoszenia wyników Odkryj drogę do siebie - zmieniaj kody podświadomości.

5. Zasady konkursu

5.1. Od momentu ogłoszenia konkursu do 01/05/2020 do godz. 23.59 na Grupie FB Odkryj drogę do siebie - zmieniaj kody podświadomości należy wstawić post na temat: jak celebruję lub jak zamierzam celebrować siebie?

5.2. Organizator oceni wstawione posty pod względem kreatywności. Ocena  ma charakter subiektywny. Post może zawierać zdjęcie, ale nie jest ono warunkiem uczestnictwa w konkursie.

6. Nagrody

6.1. Nagrodą jest bezpłatna godzinna sesja online z Monika Grobelna - Coach Transpersonalny. 

6.2. Sesja odbędzie się za pośrednictwem aplikacji zoom w terminie ustalonym przez obie strony, najpóźniej do dnia 30.06.2020 r. do godz. 23:59.

6.3. Odbierający  nagrodę jest zobowiązany do wypełnienia formularza wstępnego oraz ankiety waluacyjnej po odbytej sesji. 

6.4. Brak możliwości zamiany nagrody na równowartość pieniężną czy przekazania osobom trzecim.

7. Ogłoszenie zwycięzcy

Zwycięzca zostanie ogłoszony w dniu 03/05/2020 o godz. 16:00 na grupie FB Odkryj drogę do siebie - zmieniaj kody podświadomości.

8. Reklamacje

Uczestnicy mogą zgłaszać uwagi do przeprowadzonego konkursu i ogłoszonych wyników w terminie 14 dni od jego zakończenia. 

9. Pozostałe informacje

9.1. Facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

9.2. Regulamin jest dostępny na stronie mmgrobelna.pl/regulamin.

9.3. Poprzez uczestnictwo w konkursie wyrażasz zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu, w związku z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

9.4. Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu jest Monika Grobelna, ul. Obrońców Wybrzeża 8/17, 84-300 Lębork, email: mmgrobelna@gmail.com, nr +48 572 636 438. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu i realizacji nagrody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) i nie są przekazywane innym odbiorcom, organizacji międzynarodowej czy do państw trzecich. Dane osobowe przechowywane są do 30/06/2020. Wnioskodawca ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie wynika z przepisów, ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji konkursu i nagrody. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.

lej?

Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave